Vastaanotto:

Otto Mannisen tie 5, 51200 Kangasniemi

Postiosoite:

Ohensalontie 1430, 51340 Hännilä      Puhelin: 0400 712067 

Y-tunnus: 1343504-6

Valviran rekisteröintinumero: 01201592332

 

Miksi puheterapiaan?

Jos lapsesi on saanut lähetteen puheterapiaan, hän todennäköisesti ...

* puhuu epäselvästi eli ei osaa tuottaa joitakin äänteitä

* ei osaa antaa nimiä esineille, asioille, eläimille, väreille tai vaikkapa päiväkodin tädeille

* ei osaa kertoa omista kokemuksistaan tai asioistaan niin että kerronnassa on punainen lanka                                   

* hänellä on vaikeuksia ymmärtää puhetta (tämä on usein vaikea huomata kotioloissa!)

* änkyttää / sokeltaa                                          

* on huonosti kontaktissa eli vuorovaikutuksessa tai reagoi heikosti puheelle

   tai

* syö poikkeavalla tavalla

Puheterapiaa yli 20 vuoden kokemuksella

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta keväällä 1996. Sen jälkeen olen työskennellyt lasten ja aikuisten puheterapeuttina julkisella sektorilla, ja saanut laillistuksen myös Saksassa. Tarjoan puheterapiaa suomen ja saksan kielellä.

Mielenkiintoni kohdistuu lasten kielelliseen erityisvaikeuteen, epäselvään puheen tuottoon (äännejärjestelmän häiriö, dyspraksia), änkytykseen ja sokellukseen. Pienten lasten änkytysterapiaa teen myös Lidcombe-ohjelmalla.

Aikuinen voi hakeutua vastaanotolleni kielellisen häiriön (afasia), motorisen puheen tuoton häiriön (dysartria) tai nielemishäiriön (dysfagia) takia. Aikuisasiakkaani ovat aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita, MS- tai ALS- tai Parkinsonin tautia sairastavia henkilöitä. Kuntoutan myös äänihäiriöisiä aikuisia.

Millä eväillä?

Tutkintoon johtaneen peruskoulutuksen jälkeen olen osallistunut säännöllisesti täydennyskoulutukseen. Osallistumalla koulutustilaisuuksiin pidän yllä ammattitaitoani sekä pääsen vaihtamaan ajatuksia kollegoideni kanssa. Viimeisimmät täydennyskoulutukseni:

Oulun yliopiston järjestämä 5 op:n kurssi Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (11/2020)

Prompt - terapiamenetelmä - peruskurssi (22.1.2021-6.2.2021) 

Ytimessä - monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (8/2021)

Puheen ymmärtämisen kuntoutuslapsilla ja nuorilla -työpaja, Osa II (16.3.2022)

Osallistun säännöllisesti myös puheterapeuttityönohjaajan työnohjaukseen.

 

Kuka maksaa?

Puheterapiaan tarvitset esim. Essoten tai Kelan maksusitoumuksen. Näillä tahoilla on omat kriteerinsä maksusitoumuksen myöntämistä varten. Itse maksaville asiakkaille tarjoan palvelua mahdollisuuksien mukaan. Voit tiedustella vapaita aikoja.

 

Kiinnostaako sinua tietää miten puheen ja kielen kehityksen häiriöitä ennaltaehkäistään?

Kummalle puhut, kumpaa katsot? Lapselle vai älylaitteelle? Valinta on sinun!

GEENEILLE ET VOI MITÄÄN, MUTTA

- huolehdi siitä, että voit raskausaikana mahdollisimman hyvin; säästä itseäsi ja lasta  mm. stressiä välttämällä

- selvitä mitä raskaana olevan kannattaa syödä ja mitä ei; tupakasta ja alkoholista on vähintäänkin järkevää pidättäytyä

- kiinny lapseen jo raskausaikana

- soita kohdussa olevalle lapselle esim. klassista musiikkia

- kun lapsi on syntynyt, katsele hänen kanssaan kuvakirjoja jo viidennestä elinkuukaudesta alkaen; kun esimerkiksi näytät lapselle kissan kuvaa, ääntele kuin kissa, pane itsesi likoon ja eläydy äänenpainoja vaihtelemalla; vauva nauttii!

- varo, ettei kehittyvä lapsi joudu kilpailemaan huomiostasi tablettien tai älypuhelimien kanssa, todennäköisesti lapsi häviää näille laitteille, puhe ja kieli kehittyvät vain vuorovaikutuksessa 

- lue lapselle päivittäin; televisionkatselu ei korvaa kirjojen lukemista

- jos mahdollista, hoida lasta kotona 3-vuotiaaksi; päiväkotien desibelitaso ei ole suunniteltu puhetta ja kieltä kehittävälle lapselle; perhepäivähoitopaikoissa melutaso on alhaisempi

- rajoita ärsyketulvaa; elämänsä alussa ihmislapsi ei tarvitse paljoa elämyksiä

 (esim. meluisia liikuntapuistoja, meluisia lastenkonsertteja tai huvipuistoja); kieli jäsentyy helpommin hidastempoisessa ja selkeässä ympäristössä) 

 

JOS PUHETTA EI ALA KUULUA, ÄLÄ SYYLLISTÄ ITSEÄSI, VAAN LÄHDE HAKEMAAN APUA!

OTA YHTEYTTÄ ALUEESI LASTENNEUVOLAAN JA KYSY MAHDOLLISUUTTA PÄÄSTÄ PUHETERAPEUTIN ARVIOON. LASTENNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAT ON KOULUTETTU TUNNISTAMAAN PUHETERAPEUTIN APUA TARVITSEVAT LAPSET.

 

 

PUHE ON ANNETTU IHMISELLE HÄNEN AJATUSTENSA ILMAISEMISEKSI.

                                                                                            (Moliere)