Vastaanotto:

Otto Mannisen tie 5, 51200 Kangasniemi

Postiosoite:

Ohensalontie 1434, 51340 Hännilä      Puhelin: 0400 712067 

Y-tunnus: 1343504-6

Valviran rekisteröintinumero: 01201592332

 

Miksi puheterapiaan?

Jos lapsesi on saanut lähetteen puheterapiaan, hän todennäköisesti ...

* puhuu epäselvästi eli ei osaa tuottaa joitakin äänteitä

* ei osaa antaa nimiä esineille, asioille, eläimille, väreille tai vaikkapa päiväkodin tädeille

* ei osaa kertoa omista kokemuksistaan tai asioistaan niin että kerronnassa on punainen lanka                                   

* hänellä on vaikeuksia ymmärtää puhetta (tämä on usein vaikea huomata kotioloissa!)

* änkyttää / sokeltaa                                          

* on huonosti kontaktissa eli vuorovaikutuksessa tai reagoi heikosti puheelle

   tai

* syö poikkeavalla tavalla

Puheterapiaa yli 20 vuoden kokemuksella

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta keväällä 1996. Sen jälkeen olen työskennellyt lasten ja aikuisten puheterapeuttina julkisella sektorilla, ja saanut laillistuksen myös Saksassa. Tarjoan puheterapiaa suomen ja saksan kielellä.

Mielenkiintoni kohdistuu lasten kielelliseen erityisvaikeuteen, epäselvään puheen tuottoon (äännejärjestelmän häiriö, dyspraksia), änkytykseen ja sokellukseen. Pienten lasten änkytysterapiaa teen myös Lidcombe-ohjelmalla.

Aikuinen voi hakeutua vastaanotolleni kielellisen häiriön (afasia), motorisen puheen tuoton häiriön (dysartria) tai nielemishäiriön (dysfagia) takia. Aikuisasiakkaani ovat aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita, MS- tai ALS- tai Parkinsonin tautia sairastavia henkilöitä. Kuntoutan myös äänihäiriöisiä aikuisia.

Millä eväillä?

Tutkintoon johtaneen peruskoulutuksen jälkeen olen osallistunut säännöllisesti täydennyskoulutukseen. Osallistumalla koulutustilaisuuksiin pidän yllä ammattitaitoani sekä pääsen vaihtamaan ajatuksia kollegoideni kanssa. Viimeisimmät täydennyskoulutukseni:

Oulun yliopiston järjestämä 5 op:n kurssi Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (11/2020)

Prompt - terapiamenetelmä - peruskurssi (22.1.2021-6.2.2021) 

Ytimessä - monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (8/2021)

Puheen ymmärtämisen kuntoutuslapsilla ja nuorilla -työpaja, Osa II (16.3.2022)

Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen (Oulun yo, 5 op, 4/2022)

 

Osallistun säännöllisesti myös puheterapeuttityönohjaajan työnohjaukseen.

 

Kuka maksaa?

Puheterapiaan tarvitset esim. Essoten tai Kelan maksusitoumuksen. Näillä tahoilla on omat kriteerinsä maksusitoumuksen myöntämistä varten. Itse maksaville asiakkaille tarjoan palvelua mahdollisuuksien mukaan. Voit tiedustella vapaita aikoja.

 

PUHE ON ANNETTU IHMISELLE HÄNEN AJATUSTENSA ILMAISEMISEKSI.

                                                                                            (Moliere)